มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
โทรศัพท์ : 08-6767-4979 l 09-8454-3443
Website : www.debut.in.th
Line : ps.tong
Manager : คุณสุทธิพจน์ จำปาทอง
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-6767-4979 / 09-8454-3443
  • Line : ps.tong
  • ราคาที่เสนอ เป็นราคาต่อปี (365 วัน)
  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีใดๆ ทั้งสิ้น
  • งานจะเริ่มดำเนินการเมื่อสรุปแพคเกตที่ต้องการ จากนั้นทำการชำระเงินล่วงหน้า 50 เปอร์เซ็นต์ก่อนเริ่มงาน และชำระเงินที่เหลือ 50 เปอร์เซ็นต์หลังส่งมอบงานแล้ว
  • ราคารวมค่าบริการ admin และค่าบริการรายปีแล้ว
โปรโมชั่น เว็บไซต์ทุกรายการ ฟรีชื่อเวบไซต์ทุกแพคเกจ
มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส (หมายเหตุสำหรับ โปรโมชั่น เว็บไซต์ เท่านั้น)